Co poskytuji:

Individuální a párové konzultace

Společné setkání probíhá prostřednictvím tzv. "walk therapy", aneb konzultace během procházky v přírodě. Uvolněné klidné prostředí v lese, čerstvý vzduch a pohyb zklidní Vaše myšlenky. Během chůze zapojujete přirozeně obě mozkové hemisféry, snáze tak nalézáte řešení a stres odezní rychleji. V případě velmi nepříznivého počasí vždy najdeme klidné místo v kavárně nebo jiném vhodném prostoru.

Mám ověřeno, že klienti velmi oceňují tento způsob setkání. Je pro ně naprosto přirozený a cítí se tak uvolněně. Kontaktujte mě, abychom se mohli domluvit společně na možnostech tak, aby to bylo pro Vás příjemné.


Rychlá krizová pomoc

Občas se člověk dostane do situace, kdy je toho na něj už moc a neví, kudy kam. Potřebuje se zorientovat, zklidnit, vymluvit se, vyplakat. Potřebuje, aby ho někdo vyslechl... 

 Principem krizové pomoci je její rychlost a snaha o zvládnutí aktuální krizové situace/stavu. Týká se především různých ztrát (např. blízkého člověka, zaměstnání), vnitřních konfliktů, rozhodování, vyústění sporů, nevěry, vztahových potíží, problémů s dětmi, osobních krizí atd.

Může se jednat o rychlou jednorázovou konzultaci, nebo několik navazujících setkání, podle Vaší potřeby.


Provázení náročnou životní situací

Některé životní situace nemůžeme změnit, i když bychom si to velmi přáli. Co však můžeme změnit, je náš postoj, jak na věci nahlížíme a reagujeme. 

 Spolu najdeme způsoby, jak náročné situace zvládnout a jak znovu nastolit rovnováhu a harmonii do života. Pojďme společně na cestu..

Témata, kterým se věnuji:

- náhradní rodinná péče (adopce, pěstounská péče)

- podpora v těhotenství a mateřství

- různé krizové situace, psychická odolnost u dětí a dospělých

- vztahové a osobní problémy, zvládání stresu

- rodičovské kompetence a vztahy s dětmi

- vyrovnávání se se ztrátou blízké osoby (rozchod, úmrtí)


Poradenství pro rodiče

Někdy se člověk jako rodič cítí bezradně a bezmocně. Chtěl by, ale neví, jak svému dítěti pomoct. Nebo už něco zkusil a nefunguje to. Rodiče jsou pro dítě stále těmi nejdůležitějšími osobami. Oni mají s dítětem blízký vztah, znají ho nejlíp a dítě jim důvěřuje. To rodičům umožňuje pomáhat dítěti, aby se naučilo překonávat překážky na své cestě. V tomto smyslu jsou rodiče průvodci dítěte a já jako psycholog jsem rádcem rodičů. 

Na přirozeném setkání můžeme probrat různá témata ohledně výchovy, vývoje a vztahů v rodině. Můžeme společně hledat způsob, jak nejlépe dítěti a sobě jako rodiči pomoct.

S narůstajícím věkem dítěte se situace mění a cca od 12 let je vhodné pracovat i s dítětem samostatně (viz. níže Konzultace pro dospívající). 


Konzultace s dospívajícím

Dospívající už nejsou dětmi a nejsou ještě dospělými. Mohou se dostat do krize zvlášť v dnešní době... Pokud nechtějí mluvit s rodiči, což je v tomto věku normální, často pomůže jiný cizí člověk, který poslouchá.

Ve své praxi se nejčastěji setkávám s dospívajícími, kteří řeší svou identitu, kamarádské a partnerské vztahy, zažili v dětství různá traumata, poškozují se a nerozumí si s vrstevníky. 

Dospívání je složité období pro všechny členy rodiny a přesto je tak zajímavé a inspirativní. Prožívání dospívajících je pro mne velmi obohacující a cením si každého rozhovoru, kterým mi dovolí nahlédnout do jejich světa.


Partnerské a manželské poradenství


Někdy se ve vztahu přestaneme cítit spokojeně a vnímáme, že něco vázne. Často se jedná o potíže v komunikaci, odlišná očekávání a rozdílné způsoby projevů náklonnosti. Je lepší najít pomoc nezávislé osoby co nejdříve a nečekat, že se věci spraví samy... Problémy jsou řešitelné, pokud oba chtějí na vztahu pracovat.

Když už vztahové potíže řešitelné nejsou a chystá se rozchod/rozvod, partnerství končí, ale rodičovství zůstává! Na konzultaci můžeme společně domlouvat praktické záležitosti a hledat způsoby, jak to komunikovat s dětmi atd.