Můj příběh a pracovní zkušenosti

Po vystudování Slezské univerzity v Opavě jsem v r. 2013 začala pracovat v Rodinné a manželské poradně Opava, kde jsem šest a půl let doprovázela pěstounské rodiny. Tato práce mne nesmírně moc obohatila a naučila. Získala jsem pestré zkušenosti z oblasti náhradní rodinné péče (citová vazba, rané trauma, deprivace), poradenské práce a práce s dětmi. Komunikovala jsem s OSPOD, psychiatry a dalšími odborníky. Velmi pro mne znamenal blízký kontakt a důvěra pěstounských rodin, které ovlivnily můj život a další směřování. Začala jsem studovat jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a úspěšně jsem ji ukončila magisterským titulem.

Po absolvování výcviku Kompletní krizové intervence jsem změnila práci a v r. 2019 nastoupila do Krizového centra pro děti a rodinu v Ostravě. Jako krizový intervent jsem pomáhala dětem, dospívajícím a jejich rodičům zvládnout co nejlépe životní situace, které vnímali jako obtížné a náročné. Moc mne baví práce hlavně s dospívajícími.

Od ledna 2021 do března 2022 jsem byla zaměstnaná v Rodinné poradně Ostrava, kde jsem vedla individuální a párové konzultace zaměřené na domácí násilí a partnerské krize.

Jsem velmi vděčná za všechny své pracovní i osobní zkušenosti. Děkuji všem, které jsem na své cestě potkala.

V rámci své profese jsem absolvovala různé vzdělávací kurzy (domácí násilí, attachment, trauma, sebepoškozování dětí a dospívajících atd.). 

Zajímám se také o paliativní péči a doprovázení lidí na konci jejich života. Vypracovala jsem magisterskou diplomovou práci na téma Prožívání a zkušenosti rodin, které zažily ztrátu dítěte v důsledku nevyléčitelného onemocnění.  Pokud máte zájem, je možné si ji přečíst zde: https://theses.cz/id/lacg1u/